Christina Moraeus

  • Allvarligt talat – Ha kul på jobbet
  • Ska du säga – Om surkartar och glädjespridare på jobbet
  • Liten ändring skapar stor förändring

Christina Moraeus arbetar med organisationsutveckling inom näringsliv, kommun, landsting och statliga verk. Under 20 års tid har Christina föreläst kring ämnen som konflikt- och stresshantering, förändringsarbete, teamutveckling, etik och värdegrundsfrågor, ledarskap och kommunikation.

Christina föreläser om:

Allvarligt talat - Ha kul på jobbet!
- Om glädjen som skapande och utvecklande kraft
- Om att verkligen leva i och med sitt arbete - nte bara överleva!
- Mentala härdsmältor som hindrar glädjen!
- Att identifiera,känna igen och utvärdera det goda
- Om gnället som maktfaktor och dränering!

Ska du säga – Om surkartar och glädjespridare på jobbet
Handlar om att läsa av beteenden och mönster i en konfliktsituation.
- Om grupper,dynamik och processer i ett arbetslag.
- Att utveckla ett arbetslag.
- Att glädjas åt varandras framgångar och att finna former för stöd och uppmuntran.
- Att våga konfrontera.
- En enkel samtalsmetodik som underlättar samspel och dialog.

Liten ändring skapar stor förändring
-Om att leda sig själv och andra i föränderliga tider
-Släpp sargen-och ta ut skäret
-om överdriven trygghet som hinder
-Vart är du på väg?
-Att mera tänja ut sig i tanke och handling
-Ett omvärderat omvärldsperspektiv
-att se problem o bekymmer ur en annan synvinkel

Christina som talare:

I sina föreläsningar blandar Christina fakta med humor och hon blandar gärna exempel från arbetslivet med situationer från våra privatliv. Publiken skrattar ofta och mycket åt dråpliga exempel som Christina gestaltar och dramatiserar på olika sätt. Christina har en briljant förmåga att presentera ett allvarligt budskap på ett underhållande sätt och det gör henne till en av Sveriges absolut mest uppskattade föreläsare.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search