Christian Wass

  • Du har kraften!
  • Rätt attityd i förändringens tid!

Christian är civilekonom och f.d. aktiemäklare, som numera är en flitigt anlitad föreläsare i både Sverige och Norge. Som 20-åring var Christian med om en svår olycka som medförde ett liv i rullstol. Detta hindrade honom dock inte från att uppnå sina mål om familj och yrkesval – och på köpet bli en stark förebild. Nu – tjugo år senare – är Christian Wass en inspirerande och flitigt anlitad föreläsare, ett ”förändringsproffs”. Genom sin egen livsberättelse påminner han oss om den inneboende kraft vi alla har att hantera förändringar. Som föreläsare har han inspirerat tusentals människor på företag och organisationer av varierande storlek och kan som ingen annan leverera sitt budskap med både värme och humor. Med sina träffsäkra observationer och lärdomar entusiasmerar och engagerar han verkligen sin publik. Christian har också författat den mycket uppmärksammade boken ”INVALIDO”.

Christian föreläser om:

DU HAR KRAFTEN!

- En inspirationsföreläsning full av positiv energi och stärkande insikter.

Med jämna mellanrum behöver vi bli påminda om människans enorma kraft. Christian är ett levande exempel på detta och som åhörare får du med dig ett antal konkreta och lättillgängliga verktyg som hjälper till att utveckla och understödja den inneboende styrka vi alla bär på.

Ge din personal en ordentlig kick inför framtida utmaningar i verksamheten!

RÄTT ATTITYD I FÖRÄNDRINGENS TID

Många känner oro inför förändringar, som ofta kan ses som oöverstigliga hinder. Att skapa en företagskultur och en arbetsmiljö med rätt attityd till förändringar är ett oomtvistat framgångsrecept i den tid vi lever i. Rätt attityd handlar mycket om att sätta saker i relation till varandra och få ett annat perspektiv – att utöka sina referensramar och skapa ett prestigelöst, positivt arbetsklimat. I den här föreläsningen vävs exempel från näringsliv och privatliv ihop i syfte att skapa en mer förändringsbenägen och förändringsberedd arbetsmiljö.

Bli inspirerad av ett förändringsproffs!

Christian som talare:

Christian Wass är en mästare på att ge oss perspektiv på förändringar och samtidigt få oss att förstå vilken enorm kraft som finns i varje människa. Han framför ett viktigt och intressant budskap med en skön humor och självdistans. Hans föreläsning om förändringar och attityder förändrar vårt sätt att tänka. Alla borde lyssna till Christian Wass någon gång!

Så här säger kunderna:

”Ibland träffar man på personer som förändrar något inom en, det kan vara både smärtsamt och underbart. Du har åstadkommit den förändringen.

Tack för det!”

Leif Östlind, VD Kils Energi

”Christian tog oss på ett sakligt och ändå personligt och humoristiskt sätt med på den resa han har gjort i livet och fick oss alla att stanna upp, förundras över kraften vi människor besitter och tänka igenom vår egen situation och hur vi förhåller oss till den. Christian är en mycket skicklig föredragshållare, som jag varmt kan rekommendera.”

Annika Hofsten, regionchef, Vectura

”Ett stort och varmt tack för ditt föredrag för oss på Nääs Fabriker. Det väckte mycket tankar, precis som avsikten var, och blev en väldigt bra inledning på vår planeringsdag.”

Björn Öhberg, klinikchef Folktandvården Partille

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search