Christer Olsson

  • Arbetsglädje – ett annat ord för effektivitet
  • Vart är du på väg – och vill du dit?
  • Värdebaserat personligt ledarskap

Christer Olsson är fiskarsonen från Öckerö som gjorde sunt förnuft till sin affärsidé och grundade Utvecklingspoolen 1991 vilket sedan 2013 ingår i Awesome Group och byter namn till Awesome Management. Christer är i dag en av Nordens mest omtalade och eftertraktade föreläsare, med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner. Utöver föreläsningar arbetar Christer som coach och inspiratör för ledare och ledningsgrupper för några av landets största företag.

Christer föreläser om:

Christer har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor, på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke, och inte minst till handling. Han är dessutom en talare och föredragshållare utav Guds nåde. Vill du få hela organisationen på fötter finns det knappast någon som gör det bättre än Christer Olsson, Öckerö, Sverige.

Christer Olsson talar om motivation och förändring så att alla verkligen vill ta det till sig, snarare än att de känner att de måste. Christer lyckas tydliggöra det komplicerade, skrapa rent och hålla fram ett enkelt tankefrö. Så nära så alla kan ta det till sig – och göra det till sitt eget. Den egna insikten att först förstå andra, innan man gör sig förstådd. Så enkelt och så självklart. Att göra sina val och att ta ansvar för det. En talare ska inte främst visa fram sig själv, utan förändra sin publik. Det gör Christer Olsson genom den förändring han skapar med de små tankefrön han sår.

Christer Olsson är författare till boken: Vart är du på väg – och vill du dit?

Christer som talare:

Christer Olsson brinner för det han talar om och det märks verkligen. Han visar prov på ett äkta engagemang, en smittande entusiasm och är mästare på att nå fram till sin publik. Han är utan tvekan en av Sveriges främsta talare!

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search