Chris Sundqvist

  • Tänker inte alla som jag
  • Lönsamt Ledarskap
  • Säljinsikt – Matcha din kund

Chris föreläser om:

TÄNKER INTE ALLA SOM JAG?!
För dig som samarbetar med eller leder någon som är olik dig själv. En föreläsning som ger ökade insikter om de egna drivkrafterna och kommunikationsmönstren. Något som också ger större förståelse och ökad medvetenhet om vikten av att "matcha" en annan person, t ex genom tempo, bekräftelse, tid för reflektion, saklighet och noggrannhet. Finn arbetsglädje och inspiration med hjälp av en givande föreläsning!

LÖNSAMT LEDARSKAP
För ledare som inte bara vill förstå sitt eget sätt att kommunicera utan även förstå hur medarbetarna påverkas av ledarens drivkrafter och sätt att kommunicera. Du får konkreta tips om hur du som ledare kan matcha dina medarbetares drivkrafter. Detta för att bättre nyttja potentialen och därigenom uppnå högre lönsamhet. Motivation, engagemang, lust, handlingskraft, arbetsglädje är bara några av de positiva resultat du som ledare kan uppnå genom att matcha dina medarbetare. Ta chansen och boka en lukrativ föreläsning i självinsikt och ledarskap.

SÄLJINSIKT - MATCHA DIN KUND
För dig som har en säljande roll, eller är försäljningsansvarig. Föreläsningen är inriktad på att identifiera kundernas drivkrafter. Genom att matcha dessa skapar du större förtroende, en mer effektiv säljprocess och nöjdare kunder. Vi titta på hur matchningen kan se ut i de olika stadierna av säljcykeln, från första mötet, offert till avslut och merförsäljning Denna föreläsning är ett komplement till annan säljmetodik och fungerar som smörjmedel i säljcykeln. Skapa engagemang, förtroende och sälj mer!

Chris som talare:

Chris styrka är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar men även hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra, som inte tänker som du. Oavsett om du ska arbeta med eller leda andra är detta första steget. Den fulla potentialen nås dock först när du även kan acceptera och matcha en annan person som är olik dig.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search