Bengt Gejrot

  • Positiv påverkan
  • Färgglad försäljning
  • Vinnande samspel

Bengt föreläser om:

Positiv Påverkan
Är människan logisk och rationell i sitt sätt att fatta sina beslut? Knappast, hjärnan är inte skapad för att hantera komplexa beslutssituationer. Människan är helt enkelt inte riktigt konsekvent- Händer det även dig att du ibland har svårt att få din vilja igenom även när du vet att du har det bästa förslaget? Funderar du på varför vissa människor lyckas bättre med sin påverkan än andra, och hur man skall göra för att bli bättre på att påverka andra.

Föreläsningen vänder sig till dig som vill bli bättre på att påverka, det kan röra sig om allt från familjefrågor över ledarskap till försäljning. Du kommer att få praktiska råd och enkla modeller som snabbt hjälper dig att bli en Positiv Påverkare

Färgglad Försäljning, sälj mer till fler
Tappar du försäljning för att dina säljare inte riktigt förstår sig på sina kunder?

Alla har olika beteendestilar, en del kallar det personkemi. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare säljteam och individuell utveckling

Vinnande samspel
Så får vi hela organisationen att vara säljande

Många säljchefer säger att "ibland verkar det hopplöst att få teknikerna/ kundvårdspersonalen att inse att de har en säljroll" eller med deras egna ord. "jag är ingen säljare". Detta seminarium påverkar hela organisationens sätt att se sig själva som säljare/säljande/ medverkande i säljarbetet dvs alla säljer!

Framgångsrikare Försäljning
Vet Du vilka som är dina 3 avgörande faktorer för framgångsrikare försäljning?

Känner du igen det här; Det har gått lite slentrian i säljarbetet. Du känner att dina säljare borde få ut lite mer av sina säljbesök. Ni lever lite för mycket på gamla kunder och bearbetar inte tillräckligt mycket nya, Du undrar om ni besöker rätt kunder och har rätt tempo mao du vill ha inspiration och idéer för att öka din säljorganisations försäljning!

Bengt som talare:

Som föreläsare är Bengt oerhört inspirerande och föreläser med humor och självdistans. Han tillhör den lilla kategori föreläsare som kan göra succé inför stora folksamlingar.

Exempel på vad kunderna säger:
Bengt, stort tack till dig!! I stort sett alla pratade inte om annat än sin "färg" under den efterföljande middagen. Seminariet och de individuella analyserna kommer att sätta avtryck på framtiden.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search