Angela Ahola

  • Skulle du köpa dig själv?
  • Andras uppfattning om dig påverkar din framgång
  • Så signalerar du trovärdighet och kompetens
  • Hur signalerar man trovärdighet, välvilja och kompetens?
  • Hur andra uppfattar dig påverkar både din och företagets framgång
  • Mer effektiva möten via kunskap om ickeverbal kommunikation - att höra det som inte sägs
  • Vanliga felbedömningar av medarbetare/kunder kostar tid och pengar. Går de att undvika?
  • Rätt första intryck online eller i telefon avgör om mötet blir av
  • Hur förstärka ditt budskap genom att använda ickeverbal kommunikation

Angela är doktor i psykologi och är specialiserad på psykologin bakom det första intrycket, stereotyper, juridiska bedömningar och ickeverbal kommunikation. Hon har undervisat både inom näringslivet som inom den akademiska världen, bland annat på Stockholms universitet och Polishögskolan. Angela har agerat sakkunnig i kända brottmål och har ett flertal framträdanden bakom sig i Nordiska polis-tv-sammanhang. Hennes forskning har lett till akademiska publikationer och omnämns ofta i press och tv.


Angela föreläser om:

"Det första intrycket är det bestående" är ju bara en gammal klyscha... Eller? Sanningen är att innan människor köper ditt budskap, din tjänst eller din produkt så behöver man ha "köpt" dig som person. På en bråkdels sekund "läser vi av" våra medmänniskor och skapar oss en uppfattning om personen. Den ickeverbala kommunikationen är ju det som kommunicerar starkast fast vi inte alltid är medvetna om det. Med dagens teknikdrivna kommunikation har vi färre face-to-face interaktioner. Detta med resultatet att det idag är än mer kritiskt att vi får maximal nytta av dessa möten. Så, hur ska vi signalera rätt i våra möten med andra? Samtidigt - hur ska vi lyckas gå bortom vårt eget första intryck av andra, förbi våra egna förutfattade meningar?

Angela förklarar att det första intrycket är viktigt, men även vad vi kan göra för att reparera ett dåligt intryck, få andra mer välvilligt inställda till oss, visa att vi verkligen lyssnar och hur vi kan gå tillväga för att göra ett gott första intryck redan innan det första mötet. Även varför snabba bedömningar av andra är nödvändiga. Det handlar alltså inte om någon form av manipulation utan kort och gott om tydlighet. Få budskapet att landa rätt. Och även korrekt läsa av andra. Många av de vanligaste felbedömningar vi gör om andra är ju tyvärr kostsamma.

Angela som talare:

Angela Ahola föreläser med engagemang och underbyggda fakta som tar med publiken på en tankeväckande och lärorik resa. Hon lockar även till skratt med många igenkännande exempel i vardagen som ger AHA-upplevelser utöver det vanliga. Angelas föredrag har hjälpt många organisationer till förbättrat samarbete, mer produktiva kundmöten, ökad effektivitet och ett bättre arbetsklimat.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search