Tomas Enhager

  • Jag AB – Att göra det omöjliga möjligt
  • Vikten av att tänka annorlunda
  • Mental träning i världsklass

Tomas Enhager är en av de mest etablerade och erkända talarna inom personlig utveckling och ledarskap. Tomas är expert på att få människor och organisationer att förändra sina sätt att tänka och agera och därigenom förbättra resultaten.

Tomas föreläser om:

Tomas anlitas flitigt som talare i samband med att företag genomgår förändringsprocesser, där behovet av att tänka nytt och annorlunda är stort. Med sin långa erfarenhet av att jobba med såväl näringsliv som toppidrottare är Tomas mycket intressant att lyssna till. Hans förmåga att vara konkret och underhållande på en och samma gång ger honom ständiga toppbetyg från åhörare.

Tomas är även expert på mental träning. Han har coachat landslag och individuella toppidrottare och författat ett flertal böcker om personlig utveckling.

Tomas som talare:

Som talare är Tomas lättsam och underhållande. Han blandar humor med eftertanke och illustrerar skickligt sina poänger med verkliga exempel på hur individer och organisationer hanterat utmaningar de ställts inför.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search