Stefan Görwik

  • Från tanke till handling
  • Utveckla vinnande team
  • Släpp loss kraften

Att motivera ledare, medarbetare och team att gå från tanke till handling och förverkliga sina mål och strategier, är vad Stefan brinner för. Med sin humor och härliga entusiasm förmedlar han en vilja till förändring och utveckling. Stefan rankas av flera tidningar som en av landets mest efterfrågade talare.

En mycket viktig förutsättning för framgång är att vara medvetet närvarande i nuet, menar Stefan, och utifrån närvaron agera med ödmjukhet och kraft. Efter flera års arbete i Kalifornien föreläser Stefan även på engelska.

Stefan föreläser om:

MOTIVATION & HANDLINGSKRAFT
En föreläsning om att omsätta projekt eller mål till handling och resultat. Med högt tempo och entusiasm berättar Stefan hur vi gör för att öka motivationen, även om det tar emot. Han ger oss konkreta verktyg och handlingskraft att nå ända fram.

VINNNANDE KOMMUNIKATION
Föreläsningen lär oss att handskas med olika personer och situationer. När vi använder en flexibel kommunikation skapar vi ett effektivare samarbete och bättre resultat. Stefan presenterar de olika kommunikationsstilarna/färgerna på ett beskrivande, roligt och utvecklande sätt.

TEAMBUILDING & ARBETSGLÄDJE
Ett vinnande team präglas av en rak och öppen kommunikation som bygger på respekt och förtroende. När alla tar ansvar skapas ett positivt resultat vilket leder till ökad arbetsglädje. Föreläsningen utgår ifrån 17 utvecklingsprinciper för att skapa framgångsrika team.

FÖRÄNDRINGAR SOM FÖRBÄTTRAR
En föreläsning om att handskas med förändringar på ett positivt sätt. Förändring är ett naturligt tillstånd som innebär att ständigt utvecklas. Stefan ger oss mod, kraft och tillit att vidga trygghetszonen och oftare ta steget in i vår förändrings- och utvecklingszon.

Stefan som talare:

Som talare kännetecknas Stefan av ett brinnande intresse för sina ämnen och sina motiverande föreläsningar Exempel på vad kunder säger:

”Med sitt entusiasmerande sätt gerStefan åhörarna en positiv kick. Han är en sann motivatör som driver på – man vill direkt omsätta idéer och projekt till handling och resultat”

”Detta är det bästa seminariet jag varit på. Och Stean Görwik är den mest engagerade och medryckande seminarieledaren jag haft.”

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search