Per Lange

  • Därför säljer vissa mer än andra!
  • Öka din försäljning - nu!
  • Så skapar du en högpresterande säljorganisation

Alla är vi säljare! Vi säljer allt! Alltid! Per Lange sprudlar av energi och är en fantastisk eldsjäl när det gäller att motivera människor och skapa nya lönsamma vanor och beteenden. Per Lange är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom försäljning och säljledning. Han har utbildat tusentals säljare och säljchefer, och hans metodik används av ett hundratal nordiska organisationer.

Per är känd för att kunna förändra en människas syn på sig själv och sin egen potential. Per Langes styrmodeller och verktyg används av stort antal nordiska säljorganisationer och han har personligen tränat över 5000 säljare och chefer. Han utgår alltid från den senaste forskningen inom området, men konkretiserar hela tiden med exempel från verkligheten.

Humor och konkreta tips varvas med Pers underliggande budskap: Du ska vara stolt som säljare! Föreläsningarna präglas av intensitet, värme, energi och humor! Per Lange behandlar frågor som: Hur gör man för att sälja på en konstant hög nivå? – utan svackor och dalar? Hur skapar vi en vinnande säljkultur? Vad krävs för att bli en stjärnsäljare? Hur drar vi igång Leadsmotorn – och säljer mer än någonsin?

Per Lange föreläser om:

Därför säljer vissa mer än andra
Öka din försäljning - nu!
Så skapar du en högpresterande säljorganisation

Per som föreläsare:

Per Lange är en mästare på att inspirera och motivera sin publik. Så här säger några röster om Per som talare

"Per Lange är fantastiskt underhållande och samtidigt håller han lärorika föredrag. Han har mycket energi som smittar av sig och skapar entusiasm i gruppen. Tack vare Per gör vi aktiviteter som ger oss ännu nöjdare kunder."

"Massa energi, humor och djup, allt på en gång!"

"Per Lange lyfter säljyrket till en ny nivå. Gick därifrån med många nyttiga verktyg och känslan att jag har världens roligaste jobb"

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search