Ola Skinnarmo

  • Ola Skinnarmo

En av Sveriges mest anlitade föreläsare kan ge dig ett inspirerande, energigivande och träffsäkert föredrag. Med insiktsfullhet och humor berättar Ola Skinnarmo om sina expeditioner och drar sylvassa paralleller från sina äventyr till din verklighet. Tankar du direkt kan omsätta i din vardag.

· Att förena flera viljor för att nå gemensamma mål.

· Vikten av att sätta delmål för att nå ända fram.

· Att leva i nuet för att kunna möta framtiden.

· Ensam är stark men tillsammans med andra blir vi oövervinneliga.

· Att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning trots tuffa omständigheter.

- Jag vill att mina föredrag skall öppna upp ögonen och fungera som en vitamininjektion för alla som lyssnar, säger Ola och han vill belysa möjligheten att lösa det ”omöjliga” och dela med sig av sina erfarenheter hur han lyckades med detta.

- Genom mental styrka, målfokusering och motivation kan du lyckas med det omöjliga!

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search