Mikael Andersson

  • Tankens kraft – Att göra det omöjliga möjligt
  • Drivkrafter
  • Personlig utveckling

Hur kan man, utan armar och ben, ta sig fram i livet på det sätt som Mikael gör? Varifrån kommer denna kraft att ta sig fram i livet? Varifrån kommer hans målinriktade attityd och detta smittande leende?

Svaret är: En oerhört stark vilja att lyckas med det till synes omöjliga.

Mikael föreläser om:

I sina inspirerande och fascinerande föreläsningar berättar han om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar. Hans föreläsningar handlar om resurser och möjligheter i livet. Och om inspiration. Mikaels föreläsning är mycket personlig och han använder många exempel från livet och vardagen för att förmedla sitt budskap. Det ger kraft och vidgar perspektiven.

Föreläsningen ger dig inte ett lyckligare liv, men ingen lämnar salen utan att ha påverkats djupt.

Mikael som talare:

Mikaels föreläsningar berör. Alla borde någon gång få förmånen att höra Mikael föreläsa. Exempel på kundkommentarer:

"Du inspirerar människor till att se det fina i livet. Till att våga ta upp kampen, våga gå sin egen väg och göra saker på eget sätt som du säger. Du är en stor inspirationskälla. Tack för det finns människor som du…."

"Hej Mikael Jag ville bara tacka för två underbara timmar som var intressanta, roliga och mycket gripande. Du är en stor inspiration och jag måste bara få säga att jag är grymt imponerad av din starka vilja."

"Det var gripande, engagerande och så fantastiskt att jag inte behöver gå på någon mer föreläsning i år. De känslostormar som jag upplevde inom mig var blandade med stor sorg och mycken glädje och framförallt beundran. Sluta aldrig att inspirera, du behövs!"

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search