Micke Darmell

  • Uppkopplad eller Avkopplad?
  • Ta makten över din tid
  • Trött på dåliga möten?

Micke Darmell är mötesevangelisten vars mission är att skapa bättre möten- sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor.

Micke började sin karriär inom vården, och märkte snart att det var ett intresse för människor snarare än sjukdomar som tagit honom dit. Nu har Micke över 20 års erfarenhet från mötesbranschen, där han idag fokuserar på organisationers interna möteskultur. Under detta arbete har han också sett hur den ständiga uppkopplingen påverkar oss- både positivt och negativt.

Han är idag Sveriges mest anlitade föreläsare inom sina ämnesområden.

Micke Darmell föreläser om:

Uppkopplad eller Avkopplad: Den ständiga uppkopplingen är en revolution i vår vardag. Den påverkar våra beteenden och våra relationer- på gott och ont. Ett ständigt inflöde av SMS, mail, app-pushar och lätttuggade nyheter har gjort det svårare för många av oss att vara härvarande- men vad innebär det? Micke vill med denna föreläsning väcka tankar hos dig kring när och hur du vill vara uppkopplad och när du behöver koppla ner för att koppla av. Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att lyckas om du kan vara härvarande.

Ta makten över din tid: Facebook, jobbmail, SMS, nyhetsappar, Instagram och Quizkampen... Hur påverkas våra relationer när så många saker konkurrerar om vår uppmärksamhet? Och hur blir det på arbetsplatsen? Kommer vi ner i flow och presterar på topp? Arbetslivet smälter samman med privatlivet och det skapar paradoxer. När du är på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, när du är hemma kanske du skickar mail och tänker på jobbet. Skapar alla dessa nya lösningar och applikationer bara en flexiblare vardag, eller finns det några blindskär att se upp för?

Trött på dåliga möten: Vi tillbringar 25 % av all arbetstid i möten. Är du chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet. I Sverige tillbringar tjänstemän tid i ineffektiva möten för 124 miljarder kronor per år. Häng med på ett möte som kan hjälpa oss ändra på det! Micke kommer här visa på verksamhetsnyttan med en god möteskultur, samt visa framgångsfaktorer för hur ni kan skapa en hållbar sådan också i er organisation.

Micke Darmell som talare:

Micke är inte en säljare av sina budskap - han är en missionär. Hans närvaro på scen ger trygghet för åhörarna, och hans passion för sina ämnen skapar intresse. Hans föreläsningar får stort genomslag då de verkligen sätter fingret på de utmaningar vi har att hantera till följd av vår ständiga uppkoppling och den möteskultur som råder i företag och organisationer.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search