Mark Levengood

  • Det livslånga lärandet
  • Förändring och Förnyelse
  • Förverkliga dina drömmar!

Mark Levengood är en ofta anlitad inspiratör och moderator. Med humor och sina tänkvärdheter fångar Mark alltid publikens hjärta. Marks föreläsningar ökar både trivsel och motivation på jobbet. Mark pekar på att det är viktigt att våga anta utmaningar och att sätta upp mål för framtiden. Men det är lika viktigt att inte vara rädd att ändra på dem! Prestige och förväntningar från omgivningen är ofta det som hindrar oss från att göra det vi verkligen vill.

Mark talar gärna i syfte att inspirera medarbetare i tider av personlig eller organisatorisk förändring eller förnyelse. Föredraget ”Det livslånga lärandet” handlar bl.a. om kommunikation, mål och motivation. Mångfald är ett annat tema på Marks repertoar

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search