Lasse Gustavsson

  • Lust till förändring
  • Personligt ledarskap
  • Att utveckla kommunikation och laganda

Lasse nämns ofta i media som ”brandmannen som kom igen” har under ett flertal år hållit mycket välbesökta föreläsningar och kurser för företag och organisationer. Han utbildar ledningsgrupper i kommunikation, grupp- samt individutveckling och har genom åren etablerat sig som en av de absolut mest uppskattade föreläsarna i Sverige.

Oavsett om man vill ha en renodlad inspirationsföreläsning eller konkret ledarskapsföreläsning är Lasse som klippt och skuren. Hans föreläsningar och kurser inriktar sig på person- och organisationsutveckling. Han föreläser om trygghetszoner, ledarskap, medarbetarskap, kreativitet, mental träning, mötet mellan människor och att ta vara på de möjligheter som finns.

Kontaktuppgifter

Svenska Talare AB
Tel: 070 769 67 67
Box 4083
181 04 Lidingö
E-mail: info@talare.se

Search